Landbruks- og matministeren til Stortinget

Sted: Stortinget

Landbruks- og matminister Sandra Borch er til stede på Stortinget under Finansministerens redegjørelse om endringer av Prop. 1 S (2021-2022) og Prop. 1 LS (2021-2022) om statsbudsjettet 2022.