Vis hele kalenderen

21.11.2016

  • Lansering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Sted: Parkveien 45

    Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer lanseres av statsminister Erna Solberg (H), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

    www.regjeringen.no/no/aktuelt/presseinvitasjon---strategi-mot-hatefulle-ytringer/id2520408/

Til toppen