Lavere barnehagepriser for familier med lav inntekt

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samarbeidspartiene Høyre, FrP, KrF og Venstre sørger for at familier med lav inntekt får redusert barnehageprisen med opptil 40 prosent fra 2015 til 2016.

– Barnehage gir størst gevinst for barn fra vanskeligstilte familier og innvandrerbarn. Dette er også gruppen som bruker barnehagen minst. Derfor må vi legge til rette for at også disse barna har reell mulighet til å starte i barnehagen, sier statsminister Erna Solberg.

Samarbeidspartiene har vært opptatt av å redusere foreldrebetalingen for de som har minst. En ny rapport fra SSB viser at denne politikken har virket. For familier med inntekt på 250 000 kroner er prisen på barnehageplass i gjennomsnitt redusert med 40 prosent fra 2015 til 2016. For familier med inntekt på 375 000 kroner har nedgangen vært på 16 prosent.

Gir 50 000 barn rett til lavere pris

Etter at regjeringen og samarbeidspartiene innførte moderasjonsordning i 2015, får nesten 50 000 barn rett til lavere makspris. Den sikrer at ingen familier betaler mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

– Vi er opptatt av å senke foreldrebetalingen for de som har minst, sier statsministeren.

Gir 25 000 barn rett til gratis kjernetid

Samtidig har regjeringen innført en ordning med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer. Alle barn fra familier med en inntekt under 417 000 får 20 timer gratis i barnehagen hver uke. Fra og med denne måneden vil 25 000 barn ha rett til gratis kjernetid.

– Forsøksordningene med gratis kjernetid har vært vellykkede. Vi har derfor besluttet å gjøre ordningen nasjonal, slik at den omfatter barn fra lavinntektsfamilier over hele landet, sier Solberg.

Regjeringen har også satt av midler for at kommunene skal kunne drive aktiv, oppsøkende virksomhet opp mot de som ikke benytter seg av barnehagen.

– Det er, og skal fortsette å være, frivillig for foreldre å sende barna sine i barnehagen, men det er viktig at alle får mulighet til å gjøre et valg. I 2016 har vi derfor bevilget 10 millioner kroner for å tilrettelegge for kommunalt informasjons- og rekrutteringsarbeid til barnehagene, sier Erna Solberg.