Leter etter foregangskommuner på lokaldemokrati

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup oppfordrer kommuner over hele landet til å søke om å bli foregangskommune innen lokaldemokrati. – Dette er ikke en konkurranse om å være best på lokaldemokrati, men en mulighet til å vise frem hvordan man utvikler lokaldemokratiet på ulike måter tilpasset ulike lokalsamfunn, sier Astrup.

Invitasjonen til å delta i lokaldemokratiprosjektet gikk ut til kommunene i forrige uke, og flere har allerede meldt sin interesse. Søknadsfrist er 6. august.

Målet er at andre kommuner skal bli inspirert og lære av foregangskommunene. Det kan handle om hvilke utvalg kommunene har og hvordan de arbeider sammen, hvordan innbyggerne trekkes inn i de lokale beslutningsprosessene og hvordan digitale løsninger blir brukt for å understøtte det politiske arbeidet.

− Kommunene har verdifull erfaring med digitale løsninger, ikke minst fra det siste året med pandemi og smittevernregler. Jeg tror det er potensial for å bruke teknologien på en enda bedre måte fremover, sier Astrup.

Det er viktig å understreke at det ikke finnes én måte å styrke lokaldemokratiet på. Det er stor variasjon i hvordan kommunene har valgt å organisere de politiske arbeidet og hvordan de jobber med å videreutvikle lokaldemokratiet.

− Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil nå velge ut om lag åtte kommuner som har utviklet lokaldemokratiet på en god måte som gjør det meningsfullt å delta i lokalpolitiske prosesser , og som kan være til inspirasjon for andre kommuner, sier Astrup.

Foregangskommunene vil få midler til å videreutvikle sitt lokaldemokrati i en toårsperiode, fra høsten 2021 til sommeren 2023. Kommunene skal følges av et forskningsteam, som skal evaluere og dokumentere hvordan de jobber med lokaldemokratiet. Deretter skal de dele erfaringene med resten av Kommune-Norge.