Lettelser i reglene om test før avreise til Svalbard

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen gjør nå lettelser i reglene for reiser til Svalbard. Disse innebærer at fastboende, personer som er fullvaksinerte, og personer som har gjennomgått covid-19, ikke lenger må teste seg før avreise til Svalbard. Endringen vil gjøre reise mellom fastlandet og Svalbard enklere både for fastboende og turister.

– De unntakene vi nå innfører fra kravet om test før avreise til Svalbard, vil være bra for alle som bor på øygruppa, det lokale næringslivet generelt og reiselivsbransjen spesielt. Tiden er likevel ikke moden for å avskaffe testregimet helt. Kapasiteten i helsetjenesten på Svalbard er begrenset, og økende smitte og høyt sykefravær vil kunne gi enda større utfordringer enn på fastlandet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Før jul i fjor ble det, som en følge av omikronvarianten, gjeninnført et krav om at de som reiser til Svalbard skal framvise en attest som viser negativt testsvar før avreise. Det åpnes nå for at de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard, eller kan dokumentere med koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19, ikke lenger trenger framvise slik attest før avreise til Svalbard. Alle personer som ankommer Svalbard, skal fremdeles teste seg for SARS-CoV-2 innen 24 timer etter ankomst.

– Jeg er glad for at også Svalbard-samfunnet kan få del i de lettelsene vi nå gjør i tiltaksnivået. Samtidig er det mye smitte i samfunnet, og beredskapssituasjonen på Svalbard er sårbar. Derfor må vi beholde noen tiltak på Svalbard inntil videre, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Innføring av unntak fra testkravet før avreise er besluttet blant annet på grunnlag av innspill fra Helsedirektoratet.

Endringen settes i kraft 1. februar kl. 23.00.