Lien møtte energiministre

Olje- og energiminister Tord Lien møtte tirsdag Saudi-Arabias energiminister Khalid al-Falih og Russlands energiminister Alexander Novak.

Møtene skjedde tirsdag i forbindelse med energitoppmøtet International Energy Forum (IEF) i Algerie.

 - Konferansen gir god anledning til å knytte kontakter og utveksle synspunkter med kolleger og andre aktører, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Blant temaene som ble tatt opp under møtene var de internasjonale olje- og gassmarkedene.

(Statsråd Lien og Saudi-Arabias energiminister Khalid al-Falih. Foto: OBE/OED) 

Dette var også på agendaen under Liens møte med den saudiske energiministeren Khalid al-Falih.

 - Jeg understreket at det er stor usikkerhet og bevegelse i markedet og at vi fortsatt venter på at det skal komme i balanse, sier Lien.

(Olje- og energiminister Tord Lien og hans russiske kollega Alexander Novak. Foto: OBE/OED)

På møtet med den russiske energiministeren framholdt Lien at både Russland og Norge er store energieksportører.

 - Russland og Norge er naboland med store olje- og gassressurser i Barentshavet. Vi har begge interesse av at ressursene utnyttes på en bærekraftig måte og at produksjonen skjer innenfor de strengeste kravene til helse, miljø og sikkerhet, sier Tord Lien. 

- Vi diskuterte også vår felles interesse og verdien av et sunt europeisk gassmarked, legger han til.

(Det var knyttet betydelig medieinteressse til møtene i Algerie. Foto: OBE/OED)

Onsdag møtte Lien Algeries energiminister Noureddine Boutarfa. På blokken sto blant annet Statoils engasjement i Algerie.

 

Til toppen