Statsminister Solberg besøkte Malta

Statsminister Erna Solberg hadde 1. februar politiske samtaler med statsminister Joseph Muscat på Malta.

Statsminister Erna Solberg hadde 1. februar politiske samtaler med statsminister Joseph Muscat på Malta.
Statsminister Erna Solberg hadde 1. februar politiske samtaler med statsminister Joseph Muscat på Malta. Foto: Statsministerens kontor

– Vi snakket blant annet om EUs framtid og toppmøtet som det maltesiske EU-formannskapet arrangerer om to dager, sier Erna Solberg.

De to statsministrene diskuterte også Russland, Ukraina og Syria, utviklingen av sikkerhets- og forsvarspolitikken og samarbeidet mellom EU og NATO.

EU er inne i en utfordrende periode, og Malta har formannskapet for første gang etter tiltredelse i EU i 2004. Migrasjonsspørsmål er blant Maltas prioriteringer.

- Vi støtter tiltak på EU-nivå med sikte på nødvendig kontroll av ytre grenser og en jevnere fordeling av asylsøkere. Utviklingen i irregulær migrasjon fra Afrika til Europa i tiden etter Valletta-toppmøtet i november 2015 bekrefter viktigheten av Valletta-samarbeidet og oppfølgingen av handlingsplanen, understreker Solberg.

Andre hovedsaker er naboskapspolitikken, sikkerhet, maritim sektor, det indre marked og den sosiale dimensjon.

Britenes utmeldingsprosedyre vil starte om noen uker. Norge er fullt integrert i det indre marked og har et omfattende samarbeid også på andre felt. Utmeldelsen vil derfor berøre en rekke sektorer. Solberg la i møtet med Muscat vekt på Norges nære forhold til EU, og behovet for å bli inkludert i felles løsninger mellom EU og Storbritannia på områder som berører oss.

Besøket omfattet også signering av avtalene om EØS-midler til Malta for 2014-2021. Norge skal bidra med om lag 8 millioner euro til økonomisk og sosial utvikling. – Avtalene dekker viktige områder som helse, utsatte barn og unge og fattigdomsbekjempelse. Flere av tiltakene vil ha flyktninger og migranter som en viktig målgruppe, sier Solberg.

Solberg møtte også president Marie-Louise Coleiro Preca til en høflighetsvisitt.

Statsministerens besøk i Valletta er ledd i dialogen Norge fører med EUs formannskap.

Til toppen