Mange drap i nære relasjoner

Drapsoversikten for 2016 viser at en stor andel drap skjer i nære relasjoner. Mange av drapene er partnerdrap.

– Politiet må holde oppe trykket for å forebygge og bekjempe alvorlig kriminalitet. Samfunnet må stå sammen for å bekjempe vold i nære relasjoner, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

I 2016 var det 25 drap med 27 ofre i Norge. Syv av ofrene var partner eller ekspartner til gjerningspersonen. I ytterligere seks saker var det annen familiær tilknytning mellom offer og gjerningsperson.

Vibeke Syversen, leder på Voldsseksjonen i Kripos, kommenterer drapsstatistikken:

Forskning viser at det ofte har vært utøvd vold forut for drapet. Det er derfor viktig at den som er i et forhold der det utøves vold sier ifra. Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem, og ikke en privatsak.

Se Kripos sin statistikk for drap i 2016 (PDF)

Til toppen