Maritim industri samles i Ålesund

Statssekretær Eirik Lae Solberg presenterte regjeringens næringspolitikk under Verftskonferansen tirsdag 5. november.

Styreleder i Kleven Kjersti Kleven og statssekretær Eirik Lae Solberg
Styreleder i Kleven Kjersti Kleven og statssekretær Eirik Lae Solberg (Foto: Grete Pettersen/NHD)

Eirik Lae Solberg deltok tirsdag 5. november på Verftskonferansen i Ålesund. Dette er en av de viktigste konferansene for den maritime industrien i Norge, og en møteplass for over 400 deltakere fra skipsbygging og skipsutstyrsindustrien.

- Havet utenfor kysten vår har vært, og vil fortsatt være, den viktigste kilden til norsk verdiskaping, sysselsetting og utvikling, påpekte statssekretæren under sitt innlegg.

Et av temaene på årets konferanse er Future of the Ocean Economy, som er et internasjonalt OECD-prosjekt. Prosjektet ser på mulighetene for verdiskaping for alle næringene som er knyttet til havet. For Norge gjelder dette offshore olje og gass, fiskeri- og havbruk samt de maritime næringer. Også framtidens nye næringer, som fornybar energi, er knyttet til havet. Dette gjelder offshore vind, tidevann og bølgekraft.

Lae Solberg presenterte den nye regjeringens næringspolitikk, under stikkordene kunnskap, konkurransekraft og forenkling. 

-I regjeringsplattformen slår vi fast at vi skal fjerne arveavgiften og trappe ned formueskatten. Dette er viktige tiltak som vil komme maritime bedrifter til gode, understreker han.

Satsing på mer forskning og innovasjon er sentralt. Dette innebærer bruk av næringsklynger som en drivkraft til innovasjon.

Regjeringen vil videre legge til rette for en konkurransedyktig maritim næring. Blant annet innen maritim utdanning er det behov for nye grep.

Til toppen