Matindustri i medvind

Matindustriens konjunkturundersøkelse viser at utviklingen i 2014 var god for mange bedrifter. To tredjedeler av bedriftene som svarte hadde økt sin omsetning. Årsaken er økt produksjonsvolum og økte priser.

De fleste bedriftene forventer en fortsatt omsetningsøkning i 2015. Mange forventer også et bedre resultat. Sysselsetting og investeringer forventes å være på omtrent samme nivå som i fjor.

Undersøkelsen ble gjennomført av NHO Mat og Drikke blant medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk og Norsk Landbrukssamvirke. En tredjedel av bedriftene svarte. Til sammen representerer disse rundt halvparten av alle sysselsatte i matindustrien.

De fleste bedriftene i matindustrien forventer en fortsatt omsetningsøkning i 2015. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen