Matproduksjon avhengig av biologisk mangfold

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klima og miljøminister Vidar Helgesen åpnet tirsdag 31. mai den 8. internasjonale Trondheimskonferansen sammen med FN. Trondheimskonferansen om biologisk mangfold tar i år opp spørsmålet om hvordan vi skal produsere mat på en bærekraftig måte – nå og i framtiden.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var på humlevandring i botanisk hage i Trondheim sammen med  humleekspert Frode Ødegaard fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Foto: Marianne Gjørv.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var på humlevandring i botanisk hage i Trondheim sammen med  humleekspert Frode Ødegaard fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Foto: Marianne Gjørv.

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), forventes matproduksjonen i verden å øke med 70 prosent innen 2050. For å produsere all denne maten, er landbruket avhengig av naturens biologiske mangfold og økologiske tjenester. Samtidig er landbruket den sektoren som i størst grad medvirker til at arter forsvinner og mangfoldet reduseres, noe som igjen slår tilbake på landbrukets evne til å produsere mat.

 -Vi må få enda større forståelse om hvor viktig et rikt biomangfold er for dagens jordbruk. En større forståelse om dette vil bety en økt verdi for oss selv og framtidige generasjoner, sa Helgesen.

Miljø- og jordbrukseksperter fra hele verden er samlet i Trondheim for å diskutere bærekraftig matproduksjon denne uken. Formålet med konferansen er å skape dialog over sektorgrensene for å finne gode løsninger. Flere sentrale FN-organisasjoner har stått sentralt i planleggingen av konferansen. 

-Jeg blir inspirert av det brede internasjonale samarbeidet som er oppnådd gjennom Trondheimskonferansene om biologisk mangfold, sier Vidar Helgesen.

Konferansene er spesielt knyttet opp mot FNs Konvensjonen om biologisk mangfold. Mexico er vertskap for det neste store forhandlingsmøtet under konvensjonen som vil holdes i desember 2016. Konvensjonen understreker viktigheten av samarbeid over sektorgrensene, og at dette er nødvendig for å sikre det biologiske mangfoldet. Verdens nye mål for bærekraftig utvikling understreker også betydningen biologisk mangfold for menneskenes matproduksjon og velferd.

-Biologisk mangfold er en forutsetning for jordbruket. Jeg ser fram til å overbringe oppsummeringen fra konferansen til det store partsmøtet i Mexico i desember, sier Vidar Helgesen.