Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bransjen mobiliserer mot matsvinn

17 nye bedrifter undertegnet denne høsten en avtale om å redusere matsvinnet i Norge. Blant dem er Diplom-Is, Fazer, Peppes Pizza, Starbucks og Olivia.

Matsvinn
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen innleder om matsvinn under konferansen Foodscape på Lillestrøm. Foto: Snorre Tønset

Bransjeavtalen om redusert matsvinn er et forpliktende, frivillig samarbeid som ble inngått i juni 2017 mellom fem departementer og 12 bransjeorganisasjoner. De representerer hele verdikjeden for mat.

I avtalen forpliktet partene seg til et mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i samsvar med FNs bærekraftsmål.

-Bransjeavtalen er et godt eksempel på at frivillighet og felles innsatsvilje fungerer i praksis. Nå er målet å halvere matsvinnet innen 2030, i tråd med FNs globale bærekraftsmål. Målet for 2030 er innen rekkevidde. Den norske bransjeavtalen er unik i internasjonal sammenheng, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Dette målet skal nås gjennom å kartlegge matsvinn, ved å gjøre tiltak i egen virksomhet, samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden
samt påvirke forbrukerne til å kaste mindre mat og ved å bidra til donasjon av overskuddsmat.

De beste totale tallene vi har så langt viser at matsvinnet i Norge gikk ned med 14 prosent per person fra 2010 til 2016. Hvis vi bryter det ned på enkeltpersoner, betyr det at hver innbygger kastet 11,5 kilo mindre mat.

Siden bransjeavtalen ble inngått, har 60 virksomheter signert tilslutningserklæringer. De representerer hele verdikjeden, fra jord og sjø, til bord. Og i dag ga altså enda flere bedrifter sin tilslutning.

Den norske modellen har vært til inspirasjon for lignende initiativer både i Finland og Nederland. I Storbritannia har regjeringen nylig bevilget penger til et pilotprosjekt for å redusere matsvinn, i samarbeid med bedrifter og veldedige organisasjoner. Både Danmark og Sverige er opptatt av den norske modellen og vurderer å gå inn for liknende avtaler.

Til toppen