Mattilsynet reagerer strengere mot dyreeiere som ikke steller dyra sine godt nok

I 2. tertial har flere dyreeiere enn tidligere fått overtredelsesgebyr, blitt politianmeldt eller fått forbud mot å ha dyr, viser en ny rapport fra Mattilsynet. Antallet bekymringsmeldinger fortsetter også å øke.

I perioden mai-august var Mattilsynet ute og førte tilsyn med dyrevelferden i 2556 dyrehold. Det er 159 flere enn samme periode i fjor. I 45 prosent av dyreholdene ble det funnet ulike brudd på regelverket. 

Flere tiltak i svinehold

I år er det flere dyrehold med svin, sau og fjærfe som har fått besøk av Mattilsynet enn i samme periode i fjor. For svin er det også en økning i hastevedtak. I 44 prosent av 75 saker var bruddene på regelverket så alvorlige at Mattilsynet måtte fatte hastevedtak, mot 30 prosent i fjor. Økningen kan skyldes at Mattilsynet har gjennomført en egen tilsynskampanje i Rogaland rettet mot slaktegriser. 

Antallet bekymringsmeldinger om dyrevelferd fortsetter å øke

Et viktig grunnlag for å oppdage dyr som lider, er bekymringsmeldinger fra publikum. Mattilsynet fikk 3984 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i 2. tertial 2017. Tallene for  tilsvarende periode i 2016 var 3495, og 3161 i 2015.

Inspektør i Mattilsynet
Inspektørene i Mattilsynet sjekket dyrevelferden i 2556 dyrehold i perioden mai-august. Foto: Mattilsynet
Til toppen