Fremla planer for klimaforhandlinger

Klimakommissær Connie Hedegaard ønsker å integrere København-avtalen i FN-forhandlingstekstene. Det var ett av hovedpunktene da hun la frem meldingen om de internasjonale klimaforhandlingene i forrige uke. Miljøråd Henrik H. Eriksen rapporterer.

Klimakommissær Connie Hedegaard la i forrige uke frem en melding om de internasjonale klimaforhandlingene etter København – International climate policy post-Copenhagen: Acting now to reinvigorate global action climate change. Hedegaard presenterte meldingen først til Europaparlamentet i sin plenumssesjon. Hovedpunktene i meldingen er at Hedegaard:

 • vil integrere København-avtalen i FN-forhandlingstekstene
 • ønsker veikart på Bonn-møtet med en plan for handlingsrettede resultater for Cancun-møtet (neste klimatoppmøte i Mexico i desember 2010)
 • mener det juridiske formatet på avtalen kan vente til 2011 (Sør-Afrika)
 • vil raskt realisere løftene om hurtigfinansiering
 • vil styrke klimapolitikken i EU og vil bidra til at EU vurderer å høyne sitt mål til 30 prosent

Kommisjonen slår som utgangspunkt fast at EU ligger i forkant når det gjelder konkret og spesifikk klimapolitikk, og at København-avtalen var langt unna EUs ambisjoner. EU bør fortsatt aktivt søke å oppnå en juridisk bindende avtale under klimakonvensjonen, og Kommisjonen foreslår at dette skal oppnås gjennom:

 • å integrere den politiske veiledning som ligger i København-avtalen inn i FN-forhandlingstekstene
 • å oppnå enighet om et veikart på Bonn-møtet med en plan for handlingsrettede resultater for Cancun-møtet (for eksempel på tilpasninger, REDD (reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland), teknologioverføring), karbonmarkeder, fly/skip, jordbruk med mer)
 • at det juridiske formatet på avtalen kan vente til 2011 (Sør-Afrika). EU er i prinsippet klar for å vedta en juridisk bindende avtale i Cancun i Mexico, men Hedegaard mener at det er urealistisk og at man vil kunne oppnå mer ved en trinnvis tilnærming
 • å bygge på Kyoto-protokollen, gitt at det dekker mer enn Europa. I pressekonferansen var Hedegaard tydelig på at EU ikke er problemet i forhold til videreføring av Kyoto-protokollen; det er det andre land som er. Kommisjonen mener også at man for å gå videre med Kyoto-formatet må løse problemet knyttet til overskuddskvoter (AAU), og at det etableres et bedre system for å ta hensyn til utslipp fra skogbruk/jordbruk (LULUCF)
 • å levere raskt på hurtigfinansiering. Muntlig sa hun at EU burde kunne levere allerede før Bonn-møtet, mens det i selve kommunikeet loves en statusrapport
 • at EU viser lederskap ved å styrke klimapolitikken i EU

Under det siste punktet følger det at:

 • Kommisjonen vil lage en konsekvensanalyse som grunnlag for å vurdere å høyne EUs mål fra 20 prosent til 30 prosent
 • EUs 2020-strategi for bærekraftig vekst skal bidra til at EU blir den mest klimavennlige region
 • Ut fra målet om å nå en lavkarbonøkonomi innen 2050 der utslippene er redusert med 80-95 prosent i 2050, vil Kommisjonen legge frem forslag senere i år om hvilke praktiske tiltak som er nødvendig for å nå målet – inkludert mål for 2030

Hele Kommisjonens melding kan leses her.  

Les pressemeldingen om Kommisjonens strategi for å bekjempe av klimaendringer her.  

Se opptak av Connie Hedegaard i Europaparlamentet her.

Til toppen