Norge gir 380 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond Cerf

- De mange store og langvarige krisene i verden har skapt enorme behov for nødhjelp. FNs nødhjelpsfond er en viktig kanal som sikrer at hjelp kommer raskt fram ved akutte kriser og at underfinansierte kriser får sårt tiltrengte midler. Norge vil derfor bidra med 380 millioner kroner til dette fondet i 2017, sier utenriksminister Børge Brende.

FNs nødhjelpsfond Cerf er en viktig del av den internasjonale førstelinjeresponsen i humanitære kriser. Norge har vært blant de største giverne siden fondet ble lansert for ti år siden. Det norske bidraget for 2017 blir annonsert på en giverkonferanse i FN i New York i dag.

- Aldri før har FN bedt om mer midler til humanitær innsats. 130 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp og beskyttelse på grunn av konflikter og naturkatastrofer. Norge bidrar med betydelig innsats til mennesker i nød over hele verden, ikke minst i forbindelse med Syria-krisen, sier utenriksminister Brende.

Hvert år bidrar Cerf til at gjennomsnittlig 20 millioner mennesker får akutt medisinsk hjelp og at ti millioner mennesker får matvarehjelp. I tillegg sikrer bidrag gjennom Cerf at åtte millioner mennesker får rent vann og tilgang til sanitære fasiliteter, fem millioner mennesker får bedre levekår og én million mennesker får tak over hodet.

Over 65 millioner mennesker er drevet på flukt, et stort antall av dem er barn. Over halvparten av Cerf-midlene går til folk på flukt fra konflikt og naturkatastrofer. I 2016 har midlene blant annet gått til nødhjelp i Sør-Sudan, Uganda, Sudan, Irak, Jemen, Etiopia, nordøstlige Nigeria og områdene rundt Tsjad-sjøen og Haiti. FNs nødhjelpsfond bidrar også til å styrke samarbeid og koordinering på landnivå.

Til toppen