Russisk Barentshav-plan basert på norske erfaringer

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Russland arbeider nå med første versjon av forvaltningsplan for russisk side av Barentshavet, basert på norske erfaringer. Dette er en viktig del av det norsk-russiske miljøvernsamarbeidet. Klima- og miljødepartementet gir i år 21 millioner kroner til miljøvernsamarbeid med Russland.

Norge har en forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten, og flere års erfaring med helhetlige forvaltningsplaner som verktøy.

– Norge og Russland har et spesielt ansvar for en ansvarlig og bærekraftig ressursutnyttelse i Barentshavet. Begge parter trenger et godt kunnskapsgrunnlag for forvalting av havmiljøet, understreker Vidar Helgesen.

Støtter miljøprosjekter

Klima- og miljødepartementet støtter en rekke prosjekter i det bilaterale norsk-russiske miljøsamarbeidet og Barentssamarbeidet mellom Russland, Finland, Sverige og Norge. Vi gir i år 21 millioner kroner til miljøvernsamarbeid med Russland for å ta vare på felles naturområder og økosystemer.

– Norge og Russland har felles økosystemer, havområder og bestander av fugl, fisk og pattedyr. Tett samarbeid med Russland er viktig for at vi lykkes med å forvalte miljøet i nord på en god måte, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Norge støtter blant annet videreutviklingen av Barentsportalen, som viser samlet norsk-russisk kunnskap om Barentshavet. Landene har også samarbeidsprosjekter innen felles miljøstatus og harmonisert miljøovervåking for hele Barentshavet.

Miljøovervåker grenseområdet

Store svovel- og støvutslipp fra nikkelverkene i Petsjenga-området har over lang tid skadet naturen.

– Forurensningen fra nikkelverket i Petsjenga er fremdeles urovekkende høy. Det bekymrer befolkningen på begge sider av grensen. For å dokumentere forurensningen, og for å gi pålitelig informasjon om miljøtilstanden til befolkningen, støtter vi miljøovervåking og miljøinformasjon, sier Vidar Helgesen.

Fylkesmannen i Finnmark koordinerer det grensenære samarbeidet.

Støtter frivillige organisasjoner

– Det sivile samfunnet spiller en viktig rolle for å få økt oppmerksomhet og kunnskap om miljøsaker. Dette gjelder ikke minst i Russland, hvor vi har sett at frivillige organisasjoner har fått vanskeligere arbeidsforhold i det siste, sier Helgesen.

Norge øremerker 5,2 millioner kroner norske miljøorganisasjoners samarbeid med miljøorganisasjoner i Russland. Departementet støtter også miljøforbedringer i Russland, gjennom den nordiske miljøfinansieringsinstitusjonen NEFCO.

Den norsk-russiske miljøvernkommisjonen

  • Miljøvernsamarbeidet med Russland bygger på en regjeringsavtale fra 1992.
  • Under den norsk-russiske miljøvernkommisjonen er det bygget opp et aktivt og bredt prosjektsamarbeid.
  • På det siste møtet i kommisjonen i fjor ble det vedtatt et arbeidsprogram med prosjekter innen havmiljø, naturmangfold, forurensning, grensenært samarbeid, kulturminnevern og radioaktivitet fram til 2018.

Norge og Russland har felles naturområder og økosystemer på land og i Barentshavet. Den røde linjen viser delelinjen (grenselinjen)mellom Norge og Russland.

Norge og Russland har felles naturområder og økosystemer på land og i Barentshavet. Den røde linjen viser delelinjen (grenselinjen)mellom Norge og Russland.