Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Milliardbøter i storaksjon mot ulovlig avskoging i Brasil

Riksadvokaten i Brasil har satt i verk en koordinert offensiv for å stanse ulovlig avskoging i Amazonas. Hittil er det skrevet ut bøter for over 3.5 milliarder kroner til personer og selskaper som er mistenkt for å ha ødelagt store områder med regnskog. Den ulovlige avskogingen er avdekket blant annet takket være norsk støtte til brasilianske myndigheters satellittovervåking og etterforskning.

Brasils riksadvokat Raquel Dodge understreket nylig viktigheten av at flere myndigheter i flere stater samarbeider for å bekjempe ulovlig avskoging.  

Hovedmålet med initiativet er å rettsforfølge de største tilfellene av ulovlig avskoging.  I tillegg ønsker myndighetene å påvirke selskaper og forbrukere til å kjøpe produkter som er bærekraftige og som ikke fører til avskoging. 

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ser positivt på utviklingen i Brasil. 

– Dersom avskogingen av Brasil skal fortsette å gå ned, er det avgjørende at påtalemyndighetene samarbeider om å håndheve lovverket og straffer dem som står bak ulovlig avskoging. Arbeidet for å stanse avskoging i Amazonas er ett av verdens viktigste klimatiltak. Regnskogen binder store mengder karbon som ellers forsvinner opp i atmosfæren og skaper klimaendringer, sier Vidar Helgesen. 

Gjennom grundig granskning av satellittbilder er det identifisert over 1200 flekker på over 60 hektar der skogen har blitt borte eller forringet i Amazonas-regionen. 

Dette har gjort det mulig å reise sivile saker mot de som er ansvarlig for alle større ulovlige avskogingsområder som er registrert i regionen mellom 2015 og 2016. 

725 personer eller selskaper er så langt ilagt bøter på 3.7 milliarder kroner.  De ansvarlige er møtt med krav om å restaurere områder med forringet skog tilsvarende 135.000 fotballbaner. 

Det er ikke noe nytt at brasilianske miljømyndigheter bruker satellittbilder for å avdekke avskoging.  Det nye er at påtalemyndighetene i åtte delstater har samarbeidet om aksjonen med sterk støtte av riksadvokaten.  Miljøpolitiet IBAMA, og store universitets- og forskningsinstitusjoner som Chico Mendes instituttet og Universitetet i Lavras, er viktige deler av samarbeidet. Det er også nytt at resultatene blir tilgjengelig for alle gjennom en nyopprettet internettportal. 

Norge har gjennom Klima- og skoginitiativet de siste årene økt støtten til Brasils rominstitutt (INPE), som ved hjelp av satellittbilder overvåker skogen i Amazonas, og Brasils miljøpoliti IBAMA som etterforsker og straffer ulovlig avskoging på bakken. Klima- og skogsatsingen har en betydelig og økende satsing på kampen mot skogkriminalitet, og samarbeider med både Interpol, United Nations Office of Drugs and Crime, sivilsamfunnsorganisasjoner og partnerland som Indonesia, Colombia og Peru i tillegg til Brasil.

 

Til toppen