Presseinformasjon

Tore Hattrem deltar på høynivåmøte for Somalia

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Tore Hattrem leder den norske delegasjonen på høynivåmøtet for Somalia 23.-24. februar i Istanbul, Tyrkia. Formålet med konferansen er å sikre framdrift i arbeidet for å gjennomføre valg i 2016 og for å stabilisere Somalia etter mange år med krig.

Høynivåkonferansen High-Level Partnership Forum for Somalia i Istanbul arrangeres av Tyrkia, med Somalia og FN som felles vertskap. Hovedtema er hvordan man kan videreføre det internasjonale samarbeidet med Somalia for å legge grunnlaget for en demokratisk utvikling. Selv om mye er oppnådd de siste årene, gjenstår det fortsatt store utfordringer. 

- Norges engasjement i Somalia henger sammen med regjeringens brede engasjement for å bistå sårbare stater. Vi bidrar med tiltak mot radikalisering, piratvirksomhet og gjenoppbyggings av statsinstitusjoner. I samråd med somaliske myndigheter planlegger vi også tiltak for å skape økonomiske muligheter og arbeid til ungdommen. Denne type tiltak er viktig for å begrense økonomisk migrasjon i regionen og til Europa, sier Hattrem. 

Konferansen er en oppfølging av New Deal Compact mellom Somalia og giverne som man ble enige om på høynivåmøtet i Brussel i 2013. 2016 er det siste året i New Deal Compact.

Under besøket vil Hattrem møte med representanter fra somaliske myndigheter og og andre giverland. Hattrem vil også delta på et møte om Kvinner, fred og sikkerhet, om hvordan somaliske kvinner kan inkluderes i politiske prosesser og fredsbygging.

- Kvinner i Somalia er i stor grad ekskludert fra politikken, mangler tilgang til lov og rett og må få mulighet til reell deltakelse i beslutningsfora. Det er avgjørende for å få gjennomført tiltak som kan bedre deres hverdag, og for å få til varig fred, sikkerhet og utvikling, sier Hattrem.

Somalia er ett av Norges seks utvalgte fokusland i kategorien sårbare stater. Norge har gjennom flere år støttet humanitær innsats og utviklingsarbeid i landet, som er svært preget etter tiår med konflikt og ekstrem fattigdom. De siste årene har den totale bistanden ligget på nærmere 400 millioner kroner i året. Norge bidrar med rundt 60 millioner kroner til utdanningstiltak.