Møte i OEDs kontaktutval for EU/EØS-saker

Olje- og energidepartementet arrangerer 8. juni eit møte med departementets kontaktutval for EU/EØS-saker.

På agendaen står mellom anna arbeidet med forslaga i Clean Energy for all Europeans-pakken.

Kontaktutvalet består av representantar frå energibransjen og interesseorganisasjonar. Andre som ønsker å delta, blir bedt om å melde si interesse på e-post til ras@oed.dep.no innan torsdag 1. juni.

Til toppen