Vis hele kalenderen

09.12.2013

  • Møte med Sametingspresidenten

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har møte med sametingspresident Aili Keskitalo og Sametingsrådet.

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har møte med sametingspresident Aili Keskitalo og Sametingsrådet.

    Det halvårlige kontaktmøtet finner sted i Oslo, se presseinvitasjon.