Vis hele kalenderen

30.06.2016

  • Møter Førde, Jølster og Naustdal kommuner

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter representanter fra Førde, Jølster og Naustdal kommuner. Tema for møtet er kommunereform.