Muligheter for kostnadsreduksjon og økt samfunnsnytte for nye veiprosjekter på E6 og E16 skal kartlegges

- Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Prosjektene E6 Ringebu – Otta og E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk har hatt store kostnadsøkninger og for å kartlegge mulighetene for å redusere kostnadene eller øke samfunnsnytten ønsker vi å trekke på kompetansen til både Statens vegvesen og Nye Veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Se også pressemelding av 31. august

Samferdselsdepartementet har sendt ut likelydende oppdrag til Nye Veier AS og Statens vegvesen om de aktuelle prosjektene på E6 og E16.

- Nye Veier har tidligere vist at de i sine egne prosjekter kan finne tiltak som har hatt stor effekt på å redusere kostnadene. Vi mener derfor at Nye Veiers metodikk også kan gi gode innspill til gjennomføring av Statens vegvesens prosjekter. Samtidig skal Statens vegvesen få muligheten til å foreslå kostnadsreduserende tiltak i sine egne prosjekter, sier samferdselsministeren. 

Fristen for å komme med tilbakemelding til departementet om E16 Slomarka - Herbergåsen – Nybakk er satt til 1.januar 2018. For E6 Ringebu – Otta, bestående av de to delstrekningene Ringebu – Frya og Sjoa – Otta, har Statens vegvesen og Nye Veier fått frist til 29. august 2017. 

For flere opplysninger – se

  • Brev av 15. august 2017 fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen og Nye Veier AS om E6 Ringebu - Otta, etappe 2 – gjennomgang av potensielle endringer og forenklinger i prosjektet
  • Brev av 15. august 2017 fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen E16 Slomarka – Herbergåsen – Nybakk – videre planprosess
  • Pressemelding av 16. juni 2017 fra Samferdselsdepartementet: Styrker kostnadskontroll og prosjektstyring av store veiprosjekter (inn med lenke)
Til toppen