Nå blir det enklere å endre totalvekt på kjøretøy

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Bilinteresserte kan etter hvert se fram til stadig flere resultater av det arbeidet som er gjort på biltekniske saker det siste året. I denne omgang gjør vi endringer i regelverket som spesielt bilentusiaster har etterspurt. Fra nyttår blir det enklere å endre vekt på kjøretøy fra over 3500 kg til under 3500 kg, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fra 1. januar 2016 blir det lov å endre tillatt totalvekt fra over 3500 kg til under 3500 kg, uten at det er nødvendig å gjøre en teknisk endring på kjøretøyet. Forslaget er begrenset til kjøretøy i gruppe M og N, med største totalvekt under 7500 kg.

– Mange har opplevd en slik prosess som urimelig komplisert. Nå forenkler vi dette. Dette er foreslått med særlig med tanke på amerikanske personbiler som i utgangspunktet hadde vekt under 3500 kg fra fabrikken, sier Solvik-Olsen.

– Både næringslivet og bilentusiaster opplever tidvis at kjøretøytekniske regler skaper mye frustrasjon eller unødvendig ekstraarbeid. Siden regjeringsskiftet har vi igangsatt og gjennomført et omfattende arbeid med Vegdirektoratet for å forenkle lover og regler. Noe av dette involverer internasjonalt regelverk, som gjør sakene mer kompliserte å løse. Vi har likevel funnet handlingsrom for å lage bedre norske løsninger enn det vi har i dag. Resultatene av dette arbeidet ser vi nå, sier samferdselsministeren.

– I første omgang gjelder endringen for kjøretøy registrert før 15. september 2012. Jeg vil be Vegdirektoratet se nærmere på tilsvarende endring også for kjøretøy registrert etter 2012.