Nå blir det gjennomsnittsmåling av fart i Mælefjellstunnelen og Ålesundstunnelene

Mandag 6. april klokken 12 starter gjennomsnittsmålingene av fart i Mælefjellstunnelen og Ålesundstunnelene. – Jeg er glad for at vi nå tar det i bruk i disse tunnelene. Gjennomsnittsmåling av fart begrenser antallet drepte og hardt skadde med 50 prosent på ulykkesutsatte strekninger, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I februar innvilget Samferdselsdepartementet søknad fra Statens vegvesen at gjennomsnittsmåling, eller såkalt streknings-ATK, skulle iverksettes i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen (Ålesundstunnelene) på riksvei 658, samt i Mælefjelltunnelen på E 134. Nå er nødvendig måleutstyr og skilting på plass, og Statens vegvesen kan starte målingene.

De aktuelle strekningene har alle dokumentert høy gjennomsnittsfart. Ålesundstunnelene har også hatt mange ulykker, mens det i Mælefjelltunnelen jevnlig har blitt målt hastigheter på over 200 km/t.  

Har lyttet til bekymringer og faglige råd

– Vi har lyttet til bekymringene som har kommet i forbindelse med høy fart i disse tunnelene, og vi har lyttet til de faglige rådene vi har fått. Jeg er glad for at vi nå får gjennomsnittsmåling av fart i disse tunnelene, sier Hareide.

– I vår vurdering legger vi vekt på at andre kontrolltiltak i tunnel er praktisk vanskelig å gjennomføre, og vil utsette kontrollpersonellet for risiko. Med økt ulykkesrisiko som følge av dokumentert høy gjennomsnittsfart og hyppige fartsovertredelser, er vurderingen av alternative virkemidler at streknings-ATK vil være det beste og mest kostnadseffektive trafikksikkerhetstiltaket i disse tunnelene. Tunnelulykker har som kjent svært alvorlig skadepotensiale, sier samferdselsministeren.