Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb

Stortinget gav sin fulle støtte til regjeringens forslag om å innføre ny modell for å ta fagbrev mens man står i jobb. Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, tror ordningen kan sikre at enda flere blir faglært og står i jobb lengre.

– Vi vet at det i dag er mange som står som ufaglærte i yrker de både mestrer og trives i. Nå skal vi gjøre det enklere for dem å ta de fag- og svennebrevene de allerede nesten er kvalifisert for, sier statsråden.

Stortinget vedtok i dag regjeringens forslag om endring i opplæringsloven. Det blir dermed åpnet for å ta fagbrev på jobb fra høsten 2018. I dag må man enten ha fullført læretiden som lærling eller ha minimum fem års heltidspraksis i faget for å melde seg opp til fagprøven.

Sanner trekker spesielt frem de mange ufaglærte i helse- og omsorgssektoren som nå kan få muligheten til å opparbeide seg formell kompetanse. - Vi vet at mange som jobber i helse- og omsorgsyrker jobber deltid og sliter med å oppnå fem års praksis for å ta fagprøven. Dette er en veldig god nyhet for dem, og så er det godt nytt for kommuner og andre arbeidsgivere. Det er stort behov for flere faglærte i denne sektoren.

Ønsket ordning fra mange hold

Forsøksordningen, som er grunnlaget for modellen, har vist at det er mulig å gå opp til fag- eller svenneprøven på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring i ordinært arbeid.

En rekke henvendelser i høringsrunden har vist at ordningen er ettertraktet for både fylkeskommuner, bedrifter og enkeltpersoner.

– Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på forslaget når jeg har vært ute på besøk.  Målet er selvsagt at flere voksne skal ta fagbrevet samtidig som de kan beholde lønnet arbeid og får opplæring i arbeidstiden. Men kravene til fagbrev er det samme for disse kandidatene som andre, sier Sanner.

Styrker spesielt sårbare grupper

Kandidatene skal gå opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og avlegge de samme eksamenene som praksiskandidater, slik at de oppnår samme kompetanse som andre fagarbeidere.

– Terskelen for å ta fagbrev kan være veldig høy når det å signere en lærlingkontrakt også betyr at familien mister en viktig inntekt. Jeg håper og tror at den nye ordningen senker terskelen og styrker sårbare gruppers mulighet til å få et viktig kompetansebevis, sier kunnskaps- og integreringsminister Sanner.

Til toppen