Nå foreligger oppsummeringen av ForMats sluttkonferanse

27.september avholdt matbransjens organisasjon mot matsvinn, Matvett, sluttkonferansen for sitt ForMat-prosjekt «Sammen kutter vi matsvinnet». Hensikten med konferansen var å presentere utviklingen i matsvinn og andre resultater fra det femårige ForMat-prosjektet, som har hatt som mål å bidra til å redusere matsvinnet med 25 prosent i perioden 2010-2015.

Interessen for konferansen var stor og samlet over 140 deltagere fra matindustribedrifter, dagligvarehandel, serveringsbransje, leverandører til bransjen, kunnskapsmiljøer og fra myndigheter og media. Evalueringen viser at 8 av 10 mener at konferansen bidro til økt kunnskap om matsvinn, og 7 av 10 at den vil bidra til å påvirke videre arbeid med forebygging og reduksjon av matsvinn.

Landbruks- og matdepartementets statssekretær åpnet ForMat-konferansen

Matsvinnet er redusert – Se ForMats resultater

Det totale matsvinnet i Norge er redusert med 12 prosent per innbygger fra 2010-2015. Det betyr at målet som ForMat-prosjektet satte tidlig i perioden, om å bidra til 25 prosent reduksjon, er halvveis nådd.

Det kastes mat for minimum 20 milliarder kroner per år i Norge. I samarbeid med myndighetene har matbransjen, gjennom ForMat, bidratt til å sette matsvinn på dagsorden med kunnskap og svinnreduserende tiltak. Østfoldforskning har, på vegne av ForMat, kartlagt og analysert omfang og årsaker til matsvinnet i Norge siden 2010.

Matsvinnet er redusert med 12 prosent

Matsvinnet som er målt fra matindustri, grossist, dagligvarehandel og forbruker tilsvarer 68,7 kg/innbygger, og siden 2010 er dette svinnet redusert med 10 kg per innbygger eller 12 prosent.

ForMat kort fortalt

Det har også blitt laget en sluttrapport som oppsummerer prosjektet som helhet og beskriver overordnede resultater og tiltak som er gjennomført.

Matvett gleder seg til fortsatt samarbeid om å forebygge og redusere matsvinn – Bli med på #KuttMatsvinn2030; http://matvett.no/kuttmatsvinn2030/

Til toppen