Nå kan din kommune bli språkkommune

Kommuner og fylkeskommuner kan nå søke om bli språkkommuner. De som blir valgt ut, får hjelp til å styrke arbeidet med språk i barnehage og skole.

– I fjor fikk de første kommunene og fylkene støtte til å arbeide helhetlig med språk, lesing og skriving. Å arbeide systematisk med språk fra barna begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole legger et svært viktig grunnlag for god læring og utvikling for barn og elever, sier kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen.

Flere norske kommuner og fylkeskommuner kan denne våren få status som språkkommuner. Satsingen er del av Språkløyper - nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. Nærmere 40 millioner kroner er satt av til strategien. Målet er å styrke barnehagenes og skolenes arbeid med språk, og å gjøre norske elever bedre til å lese og skrive.

Gode erfaringer fra første runde

I 2016 ble 27 kommuner valgt ut til språkkommuner. Den første deltakerrapporten viser at ordningen gir gode muligheter for kommuner som ønsker å sette ekstra trykk på språkarbeidet i barnehage og skole.

– For mange barn begynner i skolen uten å kunne godt nok norsk, og vi vet fra både nasjonale og internasjonale undersøkelser at mange norske elever har leseferdigheter under kritisk grense. Skal vi få flere barn til å lese og skrive bedre, er det viktig at vi styrker språkarbeidet i barnehager og skoler, og at vi løfter den lokale innsatsen, sier kunnskapsministeren.

Faglige nettverk og lokalt ansvar

Lærere og barnehagelærere i språkkommuner skal delta i faglige nettverk, for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole. Kommunene og fylkeskommunene får tilskudd til å danne lærende nettverk og til delvis frikjøp av ressurslærere. De får også faglig støtte underveis fra Lesesenteret og Skrivesenteret.
– Jeg oppfordrer kommuner og fylker til å søke. Med språkkommuner motiverer vi kommuner og fylkeskommuner til å ta et helhetlig og strategisk ansvar for å forbedre barn og unges språk-, lese- og skriveferdigheter. Erfaringene i de første språkkommunene viser også at ordningen engasjerer mange barnehagelærere og lærere i skolen, sier kunnskapsministeren.

Fristen for å søke går ut 1. mars.

Mer informasjon om språkkommuner på udir.no

 

Til toppen