Næring, språk og kultur hører sammen

Hilsen fra landbruks- og matminister Sandra Borch på Samefolkets dag

Jeg har feiret Samefolkets dag i mange år, og er svært stolt av at jeg i år kan feire som landbruks- og matminister - og ikke minst som reindriftsminister.

Hjemkommunen min, Lavangen i Troms, har tre bjørkeblad i kommunevåpenet. Tre blad som symboliserer at kommunen har både samisk, kvensk og norsk bosetting. Det passer svært godt for meg og min familie. Går jeg tilbake noen slektsledd, finner jeg bånd til både samisk og kvensk kultur, og det er jeg veldig stolt av.

Som ung opplevde jeg at mange av mine samiske venner ikke fikk god nok språkopplæring. Det var den direkte årsaken til at jeg meldte meg inn i samemanntallet, og engasjerte meg for bedre samisk språkopplæring.

Det er en viktig og naturlig sammenheng mellom dette språkpolitiske engasjementet og det ansvaret jeg nå har som reindriftsminister. Næring, språk og kultur hører sammen.

De samiske språkene har tusen ord som beskriver rein og reindrift. Det norske språket er ikke rikt nok, ikke nyansert nok, for de som hver dag jobber på vidda for å skape gode resultater i en næring som er helt unik, både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

I mange områder er reindriftsnæringen helt avgjørende for at de samiske språkene skal leve og utvikles videre. Næringen er en bærebjelke for de samiske språkene og den samiske kulturen.

Samtidig vet vi at næringen har utfordringer, blant annet knyttet til klimaendringer i beiteområdene. Dette ser vi tydelig ved at det også i år er beitekrise i noen områder. Disse utfordringene skal myndigheter og næring møte sammen.

For meg er det en selvfølge at festmaten lages av reinkjøtt på en dag som denne. Heldigvis gjelder det ikke bare for meg og andre som har tilknytning til samisk kultur. Reinkjøtt blir stadig mer populært landet over. Økt etterspørsel betyr bedre priser og økt lønnsomhet for reindriftsutøverne. Og potensialet er stort, det er ingen grunn til at ikke flere skal få øynene opp for dette unike produktet. Det gjør meg optimistisk på vegne av næringen.

I dag feirer vi næringen, språket og kulturen. Og vi gjør det med stolthet.

Lahkoe biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!