Næringsministeren deltar på EUs uformelle konkurranseevnerådsmøte

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Næringsminister Jan Christian Vestre deltar 6.-7. februar på EUs uformelle konkurranseevnerådsmøte i Stockholm. Med krigen i Ukraina, energikrise, økt inflasjon og tilspisset global konkurranse som bakteppe, skal EUs ministre diskutere hvordan man kan møte dagens utfordringer og sikre Europas mål om konkurransedyktig grønn og digital omstilling.

Tema for dette møtet er viktig og betimelig. Utfordringene Europa står i krever raske avgjørelser og handling, samtidig må avgjørelsene vi tar ikke miste av syne de langsiktige målene om å få ned klimautslippene, grønn industriutvikling og flere lønnsomme, grønne arbeidsplasser. Et velfungerende indre marked er kjernen i EU-samarbeidet og er fortsatt viktig for norske bedrifter og norske arbeidsplasser. Jeg ser frem til å diskutere med mine europeiske kolleger om hvordan vi kan videreutvikle det indre marked for å svare enda bedre på dagens utfordringer, sier næringsminister Jan Christian Vestre

Tid: 6.-7. februar 2023

Sted: Scandinavian XPO, Stockholm

Se program for møtet her.

Presse som er interessert i dekke møtet kan ta kontakt på media@nfd.dep.no eller 90251303.