Presseinvitasjon:

Pressemeldinger

Næringsministeren og kommunal- og distriktsministeren besøker Sør-Varanger

Næringsminister Jan Christian Vestre og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik besøker Kirkenes tirsdag 16. mai for å lytte til utfordringer lokalsamfunnet opplever som følge av sanksjonene mot Russland.

– Krigen og usikre tider preger både folk og næringslivet langs grensen. Jeg ser frem til å få innspill fra lokalsamfunnet til tiltak som kan bidra til aktivitet og optimisme i en krevende tid, ser næringsminister Jan Christian Vestre.

– Russlands angrepskrig mot Ukraina understreker viktigheten av å opprettholde og styrke bosetning og aktivitet i Øst-Finnmark og nordområdene generelt. Regjeringen er tydelig på at vi vil legge til rette for forsterka innsats i landsdelen. Jeg ser frem til å møte sentrale aktører i regionen for å drøfte både dagsaktuelle problemstillinger og mer langsiktige strategier og tiltak, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Program

11:30
Møte med Sør-Varanger kommune og næringsaktører i kommunen

13:00
Møte med Sydvaranger Gruve

14:45
Møte med Barel AS

16:00
Åpent møte med innbyggere og næringsliv

Kontakt

Presse som ønsker å dekke besøket kan kontakte fungerende kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet Yngve Angvik på telefon 459 56 199 eller e-post Yngve.Angvik@nfd.dep.no.