Næringsministeren på havbrukskonferanse

Næringsminister Monica Mæland besøkte torsdag 23. januar havbrukskonferansen AqKva på Stord for å fortelle om den nye regjeringens havbrukspolitikk.

Næringsminister Monica Mæland besøkte torsdag 23. januar havbrukskonferansen AqKva på Stord for å fortelle om den nye regjeringens havbrukspolitikk.

- Politikken vår skal gjøre hverdagen enklere - både for enkeltmennesker og bedrifter, sa næringsminister Monica Mæland til de fremmøtte og fulgte opp med at gründere, bedriftseiere og ansatte skal få bruke mer av tiden sin på å skape verdier.

Næringsministeren slo fast at 2013 var et rekordår for norsk sjømatnæring med en eksportverdi på over 61 milliarder kroner.

- Vekstpotensialet i marin sektor er enormt. Det nye Nærings- og fiskeridepartementet vil ha en mer næringsrettet fiskeri- og havbrukspolitikk. Vi tror det er mye å hente på å se innovasjons-, nærings, og handelspolitikken tettere i sammenheng med fiskeri- og havbrukspolitikken, sa Mæland.

Les statsrådens innlegg her.

Til toppen