Nasjonal konferanse om samordning og samarbeid i arbeidet mot vold i nære relasjoner

Justis- og beredskapsdepartementet, i samarbeid med RVTS-Midt, har gleden av å invitere til nasjonal konferanse om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner i Trondheim 7. desember 2016.

Temaene som tas opp på konferansen er blant annet vold mot eldre, samarbeid og samhandling i arbeidet med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, og barnehusets samarbeid med kommunene.

I tillegg vil statssekretær Ove Vanebo dele ut Justis- og beredskapsdepartementets samarbeids- og samordningspris for arbeid mot vold i nære relasjoner.
 

Se konferansen live

Konferansen sendes direkte på nett fra kl 09:00.

Frist for påmelding er 1. desember 2016.

Konferansen er gratis!  

Det er stor interesse rundt temaet, så gi beskjed i god tid før konferansen om du har meldt deg på og blir forhindret fra å delta.

Velkommen!

Til toppen