Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

– Nasjonale prøver er et viktig styringsredskap

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nasjonale prøver i engelsk er gjennomført på 5. trinn og 8. trinn, og resultatene er nå publisert i Skoleporten. – Jeg ønsker at kommunene skal se nasjonale prøver som et nyttig verktøy. Vi er avhengige av å få kunnskap om skolen for å få mer kunnskap i skolen, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Nasjonale prøver i engelsk er gjennomført på 5. trinn og 8. trinn, og resultatene er nå publisert i Skoleporten. – Jeg ønsker at kommunene skal se nasjonale prøver som et nyttig verktøy. Vi er avhengige av å få kunnskap om skolen for å få mer kunnskap i skolen, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Stassekretær Birgitte Jordahl besøkte Kjeller skole i Skedsmo kommune tirsdag denne uken, i forbindelse med publiseringen av resultater på nasjonale prøver i engelsk.

– Det er interessant å se hvordan kommuner som Skedsmo bruker nasjonale prøver i arbeidet med å gi elevene større læringsutbytte. Det skal være høy bevissthet om nasjonale prøver på den enkelte skole og i kommunestyrene, sier Jordahl.

Regjeringen ønsker større åpenhet rundt resultater fra nasjonale prøver, slik at kommuner og foreldre kan bruke dem aktivt for å lage en enda bedre skole.

– Nasjonale prøver er et viktig styringsredskap i skolepolitikken. De bør brukes av skolene, kommunestyrerepresentanter og foreldre til å diskutere hvordan skolene skal bli enda bedre, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Resultatene på det nasjonale nivået og på fylkes- og kommunenivå er i dag tilgjengelig i den åpne delen av Skoleporten. Resultatene på skolenivået er bare tilgjengelige i den påloggede delen av Skoleporten.

Stassekretær Birgitte Jordahl sammen med elever på 5. trinn på Kjeller skole
(Stassekretær Birgitte Jordahl sammen med elever på 5. trinn på Kjeller skole Foto: KD)

Sammendrag av prøveresultatene viser at:

  • Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene på nasjonale prøver i engelsk.
  • Det er liten endring i gjennomsnittlig mestringsnivå for fylkene og de største kommunene.
  • Bare Oslo og Akershus på 5. trinn, og Oslo, Akershus og Rogaland på 8. trinn presterer bedre enn landssnittet.
  • Det er store forskjeller mellom fylkene i andelen elever på laveste mestringsnivå.
  • Andelen elever som ble fritatt fra nasjonale prøver i engelsk øker svakt for både 5. og 8. trinn.

Les mer om resultatene på Utdanningsdirektoratet.no