Nett-TV

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Søk i sendinger publisert før 15. desember 2014

Viser 701-720 av 882 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Utvalg foreslår ny organisering av kunnskapssektoren

  06.01.2016 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mottok i dag en rapport om hvordan organiseringen av kunnskapssektoren kan bli bedre i fremtiden.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Arbeidstidsutvalget presenterer sin innstilling om arbeidstidsreguleringer

  04.01.2016 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeidstidsutvalget har gjennomgått og vurdert de samlede arbeidstidsreguleringene, blant annet i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet. Utvalget leverer sin innstilling til arbeids- og

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Forslag til ny organisering av kunnskapssektoren

  04.01.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  En gruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet legger onsdag 6. januar fram en rapport om hvordan de mener organiseringen av kunnskapssektoren kan bli bedre.

 • Nett-tv

  Hva vil vi med humaniora?

  04.01.2016 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer til konferanse for å få innspill til den kommende stortingsmeldingen om humanistisk forskning og utdanning.

 • Nett-tv

  Priv. til red.: Pressekonferanse om endringer i regjeringen

  16.12.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  I et ekstraordinært statsråd kl. 09.30 i dag vil det gjøres endringer i regjeringens sammensetning.

 • Nett-tv

  Gevinstrealiseringsseminar

  13.12.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hvordan jobbe systematisk med gevinstrealisering for å oppnå ønskede effekter av digitaliseringsprosjekter?

 • Nett-tv

  Nett-TV: Halvårlig pressekonferanse 17. desember 2015

  11.12.2015 Artikkel Statsministerens kontor

  Statsministeren inviterer til halvårleg pressekonferanse i Regjeringas representasjonsanlegg torsdag 17. desember kl. 11.00.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Pressekonferanse med fredsprisvinnerne

  09.12.2015 Artikkel Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møter pressen sammen med fredsprisvinnerene fra den tunisiske «Kvartetten for nasjonal dialog» i regjeringens representasjonsanlegg fredag 11. desember ca. kl. 09.15.

 • Nett-tv

  Sett pris på miljøet

  09.12.2015 Artikkel Finansdepartementet

  -Riktig fastsatte avgifter er det sentrale virkemiddelet i klima- og miljøpolitikken, ved siden av deltakelse i EUs kvotehandelssystem for utslipp av klimagasser. Flere av de eksisterende miljøavgiftene bør justeres og enkelte nye avgifter innføres.

 • Nett-tv

  Utredning fra grønn skattekommisjon

  09.12.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Grønn skattekommisjon har i dag levert sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget, som ble oppnevnt 15. august 2014, har vurdert om og hvordan en grønn skatteomlegging kan bidra til lavere utslipp av klimagasser, bedre miljø og en god

 • Nett-tv

  Seminar: Konsekvenser av usikkerhet for utformingen av den økonomiske politikken

  09.12.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Torsdag 10. desember arrangerte Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål seminar om konsekvenser av usikkerhet for utformingen av den økonomiske politikken.

 • Nett-tv

  Investeringer i eiendom og infrastruktur

  08.12.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har mottatt analyser og råd fra en ekspertgruppe og Norges Bank om investeringer i eiendom og infrastruktur i Statens pensjonsfond utland (SPU).

 • Nett-tv

  Stortingsmelding om humaniora

  07.12.2015 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge. Meldingen ble lagt frem 31. mars 2017.

 • Nett-tv

  Utredning om flerårige budsjetter

  01.12.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Et utvalg som har utredet flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet, har i dag levert sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget ble oppnevnt 10. oktober 2014. Direktør

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon / priv.til red: Overrekking grøn skattekommisjon

  30.11.2015 Nyheit Finansdepartementet

  Grøn skattekommisjon overrekker sin rapport til finansminister Siv Jensen 9. desember 2015. Pressa er velkomen. Påmelding er påkravd.

 • Nett-tv

  Priv til red.: Presseinvitasjon: Rapport om fleirårige budsjetter blir presentert

  30.11.2015 Nyheit Finansdepartementet

  Ekspertutvalet, under leiing av direktør Øystein Børmer, overrekker utgreiinga NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring, til finansminister Siv Jensen 1. desember kl. 10.00.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Digitalt sårbarhetsutvalg leverer sin utredning

  27.11.2015 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget som har kartlagt samfunnets digitale sårbarhet leverer sin utredning til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

 • Nett-tv

  Videre arbeid i produktivitetskommisjonen

  25.11.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen støtter produktivitetskommisjonens forslag om å se nærmere på samspillet mellom forskning og næringsliv, på utstøting fra arbeidslivet og på produktivitet i offentlig sektor.

 • Nett-tv

  Frivillige, stat og næringsliv samles for å hjelpe folk på nett

  24.11.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mange, spesielt eldre og innvandrere mangler kompetanse til å bruke internett og digitale verktøy. Frivillige organisasjoner, statlige etater og næringslivet samles 25. november til et felles løft for de som står utenfor. Møtet åpnes av kommunal- og

 • Nett-tv

  Innspill til ny melding om jordbruksnæringen

  24.11.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Tirsdag 24. november har landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inivitert over 30 aktører til innspillsmøte i Oslo i forbindelse med oppstarten av arbeidet med melding til Stortinget om jordbruksnæringen. Organisasjonene som er invitert

Til toppen