Presseinvitasjon:

Finansministerens foredrag før budsjettkonferansen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder foredrag om den økonomiske situasjonen og hvilket bakteppe den danner for arbeidet regjeringen skal gjøre i budsjettkonferansen neste uke.

Nett-tv Foredrag før budsjettkonferansen om den økonomiske situasjonen

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Tid: Tirsdag 30. august klokken 12:00. 
Sted: Finansdepartementet, Akersgata 40.

Pressen er velkommen til å delta. Ta med ID med bilde. Dørene åpner klokken 11:30. Påmelding til presse@fin.dep.no

Det blir anledning til å stille finansministeren noen spørsmål i plenum etter foredraget. Det gis ikke enkeltintervjuer.

Foredraget overføres direkte på nett-TV på regjeringen.no. 

Hva er en budsjettkonferanse?

Budsjettkonferansene er en viktig del av statsbudsjett-prosessen. Regjeringen møtes til budsjettkonferanse to ganger i året. Først i marskonferansen, hvor grunnlaget for arbeidet med neste års statsbudsjett blir lagt. Deretter i augustkonferansen, hvor statsrådene blir enige om et detaljert skatte- og avgiftsopplegg, og hvordan den endelige fordelingen av pengene på statsbudsjettet for det påfølgende året skal fordeles.

I år avholdes augustkonferansen 31. august og 1. september.

Om sendingen

Foredraget filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.