Presseinvitasjon:

Næringsministeren presenterer straumtiltak for næringslivet

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Næringsminister Jan Christian Vestre inviterer til pressekonferanse om straumtiltak for næringslivet, fredag 16. september klokka 10.00. Representantar for partane i arbeidslivet deltek.

Nett-tv Næringsministeren presenterer strømtiltak for næringslivet

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Tidspunkt: Fredag 16. september klokka 10.00.
Stad: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18, Oslo
Påmelding for presse: media@nfd.dep.no / 902 51 303 (ikkje sms)

Oppmøte for presse er seinast 09.45. Ta med gyldig ID og pressekort.

Pressekontakt for næringsministeren er fungerande kommunikasjonssjef Camilla Pettersen. Telefon 951 05 064, e-post Camilla.Pettersen@nfd.dep.no

Pressekonferansen blir strøymt direkte på denne sida og på Nærings- og fiskeridepartementet si Facebook-side.

Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS) distribuerer publiseringspunkt til media som ønsker å sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette blir nådd på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som vil bygge inn nett-tv-sendinga på nettstadene sine kan bruke innbyggingskode under «del innhald»-knappen i videospelaren øvst på sida.