Presseinvitasjon

Næringsministeren mottar Minerallovutvalgets utredning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Minerallovutvalget ble oppnevnt 23. juni 2020 for å foreslå endringer i mineralloven. Utvalget leverer sin utredning til næringsministeren i form av NOU 2022:8 «Ny minerallov» fredag 1. juli kl. 11.00.

Nett-tv Næringsministeren mottar Minerallovutvalgets utredning

Se sendingen her

Se sendingen her

– Jeg gleder meg til å sette meg inn i det viktige arbeidet som er gjort med å utrede hvilken retning vi bør ha for utviklingen av mineralloven. Mineralloven er den viktigste rammebetingelsen for mineralvirksomhet i Norge. Når regjeringen senere i år skal legge frem en mineralstrategi, vil denne NOU-en være et viktig grunnlag for arbeidet. Regjeringen har som mål at Norge skal ha en lønnsom, bærekraftig og fremtidsrettet mineralnæring.

Mineralloven trådte i kraft i 2010 og ble evaluert i 2018. Evalueringen anbefalte at det ble vurdert flere endringer. Minerallovutvalget ble derfor oppnevnt i 2020, og har nå fremmet et forslag til ny minerallov. Utvalgsarbeidet har hatt som utgangspunkt at mineralloven skal legge til rette for ny mineralvirksomhet gjennom effektive tillatelsesprosesser og samtidig forebygge og redusere konflikter knyttet til blant annet naturavtrykk, disponeringen av overskuddsmasser fra mineraluttak og forholdet til samiske interesser og særlig reindriften.

Utvalgsleder Ernst Nordtveit vil presentere og overrekke NOU 2022:8 «Ny minerallov» til næringsministeren i NFDs lokaler i Kongens gate 8.

Tid: 1. juli, klokken 11.00-11.30.
Sted: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8, Oslo

Påmelding for presse: Navn, telefonnummer og e-post til media@nfd.dep.no Oppmøte kl. 10:45, husk gyldig legitimasjon

Nett-tv:
Pressemøtet vil bli sendt direkte på denne siden.

DSS distribuerer publiseringspunkt til media som vil sende pressemøtet direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode under «del innhold»-knappen i videospilleren øverst på siden.