Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Departementene inviterer jevnlig til pressekonferanser om koronasituasjonen. Dag og klokkeslett for pressekonferansene vil vises på denne siden når tidspunktet er fastsatt.

For å kun se listen over pressekonferanser om koronasituasjonen, velg «Koronasituasjonen» under Tema nedenfor.

Viser 741-760 av 1036 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Statsministeren gratulerer Donald Trump

  09.11.2016 Pressemelding Statsministerens kontor

  - Jeg vil gratulere Donald Trump med valgseieren. USA er vår nærmeste allierte og vårt samarbeid er basert på felles verdier og interesser. Vi ønsker et godt samarbeid med Donald Trump og hans administrasjon når den kommer på plass, sier

 • Nett-tv

  Statsministeren kommenterer valgresultatet i USA

  08.11.2016 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg kommenterer valget i USA kl. 09.30 i Riddervoldsgate 2.

 • Nett-tv

  Inviterte til Kreativ arena

  08.11.2016 Nyhet Kulturdepartementet

  Regjeringen går inn for en målrettet satsing med konkrete tiltak som skal styrke bærekraften i kulturbransjene i hele landet. 15. november 2016 arrangerte Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norsk kulturråd og Innovasjon Norge

 • Nett-tv

  Kraftig skjerping av krava til dyrevelferd i pelsdyrnæringa

  04.11.2016 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa har i dag lagt fram ei melding til Stortinget om pelsdyrnæringa der det vert varsla ei kraftig skjerping av krava til dyrehaldet. Det vert foreslått forbod mot hald av mink i grupper, og nye, strenge dokumentasjonskrav for avl, tilsyn og

 • Nett-tv

  Pressekonferanse: Pelsdyrmeldingen

  03.11.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fredag 4. november kl. 12.00 presenterer landbruks- og matminister Jon Georg Dale Melding til Stortinget om pelsdyrnæringen. Både pressemelding og Melding til Stortinget er tilgjengelig fra kl. 11.45.

 • Nett-tv

  Se overrekkelsen av rapporten om grønn konkurransekraft her:

  26.10.2016 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  I dag mottar statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen rapporten fra Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Rapporten inneholder forslag til en nasjonal strategi for hvordan Norge kan redusere klimagassutslippene

 • Nett-tv

  Utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren

  26.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Banklovkommisjonen overleverte i dag en utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren til finansminister Siv Jensen (FrP). Utredningen inneholder utkast til lovregler som kan gjennomføre nye EU-regler.

 • Nett-tv

  Nasjonal IA-konferanse 2016

  24.10.2016 Artikkel Inkluderende arbeidsliv (IA)

  Den nasjonale IA-konferansen 2016 gikk av stabelen torsdag 24. november. Tema for årets konferanse var underveisevaluering av IA-avtalen. Se konferansen i opptak her.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Utredning om innskuddsgaranti og krisehåndtering

  24.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Onsdag 26. oktober leverer Banklovkommisjonen sin utredning om innskuddsgaranti og kriseløsninger for banker og kredittforetak til finansminister Siv Jensen (Frp).

 • Nett-tv

  Innspelseminar om kommersiell allmennkringkasting

  21.10.2016 Pressemelding Kulturdepartementet

  I løpet av 2016 skal Kulturdepartementet fremje ei stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting.

 • Nett-tv

  Bekreftet støtte til Ukraina

  18.10.2016 Nyhet Statsministerens kontor

  - Ukraina er et land vi ønsker å styrke samarbeidet med. Med sin størrelse, beliggenhet og befolkning har Ukraina forutsetninger for å bli et viktig samarbeidsland i årene fremover både politisk og økonomisk, sier statsminister Erna Solberg.

 • Nett-tv

  Rapport om aksjeandelen i oljefondet

  18.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag Mork-utvalgets rapport om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse med Petro Porosjenko

  18.10.2016 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og Ukrainas president Petro Porosjenko møter pressen i regjeringens representasjonsanlegg etter et møte i statsministerboligen. Pressekonferansen begynner ca. kl. 12.

 • Nett-tv

  Meld. St. 6 (2016-2017) : Styrker verdiskapinga i skog- og trenæringa

  14.10.2016 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  - Betre tilgong til kapital frå det statlege Investinor, skal fremje ivesteringar i skogindustrien. - Ei eiga ordning for utbetring av flaskehalsar til hinder for effektiv tømmertransport på offentlege vegar. - Bygging av langt fleire skogsbilvegar

 • Nett-tv

  Design og innovasjon - en bedre og mer effektiv offentlig sektor?

  14.10.2016 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mandag 7. november inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Designdrevet Innovasjonsprogram i Norsk design og arkitektursenter (DOGA) til et halvdagsseminar om erfaringer fra tre innovasjonsprosjekter i helsesektoren som har brukt

 • Nett-tv

  Dale legger frem melding om skog- og trenæringen

  14.10.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale legger i dag, fredag 14. oktober, frem melding til Stortinget om skog og trenæringen. Presentasjonen skjer på Hunton fabrikker på Gjøvik. Hele pressekonferansen vil streames på regjeringen.no.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Rapport om aksjeandelen i oljefondet

  13.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Tirsdag 18. oktober klokken 11 leverer Mork-utvalget sin rapport til finansminister Siv Jensen (Frp). Utvalget har vurdert aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland.

 • Nett-tv

  Pliktkommisjonen overleverer sin rapport

  11.10.2016 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Pliktkommisjonen som har sett på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen overleverte sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 12. oktober. Se pressekonferansen i opptak.

 • Nett-tv

  Seminar om "Den norske idrettsmodellen i ei ny tid"

  11.10.2016 Nyheit Kulturdepartementet

  Onsdag 12. oktober 2016 vil Strategiutvalet for idrett, nedsett av Kulturdepartementet, halde eit seminar om "Den norske idrettsmodellen i ei ny tid".

 • Nett-tv

  Statsbudsjettet 2017: Et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag

  06.10.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  - Norge skal komme styrket ut av de krevende omstillingene vi nå står i. Budsjettet for 2017 inneholder målrettede tiltak for å motvirke arbeidsledigheten i de regionene og bransjene som er hardest rammet av oljeprisfallet. Dette er et budsjett for