Ambisiøs klimapolitikk gir økonomisk vekst

Næringslivstopper, NGOer og politikere fra hele verden møtes i Norge for å sette grønn vekst på dagsorden.

Det er ingen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst. Det var hovedkonklusjonen i rapporten «New Climate Economy» som fikk stor oppmerksomhet da den ble lansert globalt i fjor høst i Oslo, New York og Addis Abeba.

I dag samles den internasjonale kommisjonen bak «New Climate Economy»-rapporten på Losby Gods. Sammen med statsminister Erna Solberg skal kommisjonen blant annet drøfte hvordan verden skal igangsette tiltak som gir grønn vekst.

- Rapporten fra i fjor høst viste at klimaspørsmålet ikke begrenser mulighetene for verdiskapning, men snarere er en mulighet for utvikling og vekst. Den nye rapporten vil gå nærmere inn på hvordan vi kan styrke innsatsen for et bedre klimasamarbeid, både mellom myndigheter og næringsliv og også mellom land, sier statsminister Erna Solberg.

Ny klimarapport i juni
Kommisjonen vil også drøfte en ny klimarapport som lanseres i juni og som særlig retter seg mot klimaforhandlingene i Paris i slutten av året. Solberg håper at kunnskapene fra disse rapportene kan hjelpe flere land til å sette seg ambisiøse klimamål fram mot Paris.

- Vi er godt i gang med det grønne skiftet. Kunnskapen fra denne kommisjonen er til nytte og inspirasjon for vårt arbeid med en overordnet strategi for grønn konkurransekraft i Norge, sier hun.

NHO og Statkraft med i klimakommisjonen.
Felipe Calderon, Mexicos tidligere president, er leder for kommisjonen. Nylig ble det kjent at direktør Kristin Skogen Lund i NHO og konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft blir nye norske kommisjonsmedlemmer.

- Jeg setter stor pris på at Skogen Lund og Rynning-Tønnesen nå er med i kommisjonen og jeg tror det vil gi drahjelp til grønn omstilling i det norske næringslivet, sier Solberg.

Blant de andre kommisjonsmedlemmene som deltar på klimamøtet er Paul Polman, leder i den globale matvaregiganten Unilever, som er en av de ledende bedriftene i arbeidet med avskogingsfrie råvarekjeder. Nick Stern, verdensberømt økonom som ledet arbeidet med den såkalte Stern-rapporten i 2006 som særlig pekte på økonomiske kostnader ved å ikke bremse global oppvarming, er en av lederne i kommisjonen.

Fra klima- og miljødepartementet deltar statssekretær Lars Andreas Lunde.

Fakta:

  • Det er Den globale kommisjonen for økonomi og klima som står bak rapporten ”New Climate Economy” som ble lansert i fjor. Kommisjonen skal lansere en ny rapport i juni som ledd i oppkjøringen til FNs møte i generalforsamlingen om klima den 29. juni.
  • En rekke anerkjente forskningsinstitusjoner fra land og regioner som Kina, India, USA, Brasil, Europa og Afrika har arbeidet med rapporten. 
  • Norge er sammen med land som Indonesia og Sør-Korea et av de sju oppdragslandene for rapporten, og Norge støtter rapporten finansielt. 

 

 

Til toppen