Statssekretær Skogen innledet om Tisa hos NHO

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

11. oktober deltok statssekretær Tone Skogen på et frokostmøte om tjenester og Tisa-avtalen hos NHO. På møtet informerte statssekretær Skogen om status i Tisa-forhandlingene.

- Samlet utgjør tjenesteeksporten om lag 20 prosent av fastlands-BNP for næringslivet. Denne andelen har økt de siste ti årene og det forventes at den vil øke videre fremover. Nettopp derfor er regjeringen opptatt av tjenestenæringens rammebetingelser og konkurransevilkår internasjonalt, sa statssekretær Tone Skogen i sin innledning.

Statssekretær Tone Skogen innleder om Tisa-forhandlingene på frokostseminaret hos NHO. Foto: Elisabeth Hallenstvedt, UD
Statssekretær Tone Skogen innleder om Tisa-forhandlingene på frokostseminaret hos NHO. Foto: Elisabeth Hallenstvedt, UD

Videre påpekte hun at forutsigbare og jevnbyrdige rammevilkår for internasjonal handel er særlig viktig i lys av den økonomiske situasjonen både nasjonalt og globalt. I en tid hvor norsk økonomi er i omstilling har Norge ikke råd til å bli stående utenfor internasjonale avtaler som sikrer konkurrentene til norske bedrifter bedre vilkår.

- Større forutsigbarhet for våre eksportbedrifter er avgjørende om norske bedrifter skal lykkes internasjonalt. En Tisa-avtale vil være et viktig bidrag til dette, sa Skogen.

Skogen informerte om status for forhandlingene, norske prioriteringer og at partene jobber for en sluttføring av forhandlingene i år. Hun understreket at Norge ikke er villig til å inngå kompromisser på grunn av tidspress hvis vi kan oppnå vesentlig mer ved å vente.

Les statssekretær Skogens innledning på møtet.

På frokostmøtet presenterte Leo Grünfeld fra Menon en rapport som fokuserer på tjenestesektorens plass i norsk økonomi, handel med tjenester og betydningen av reduserte handelshindre. Rapporten er skrevet på oppdrag fra NHO og redegjør blant annet for funn fra en spørreundersøkelse hvor NHOs medlemsbedrifter deltok. Et av funnene i rapporten er at bedriftene er positive til en Tisa-avtale.

Rapporten kan leses på NHOs nettsider.

I tillegg til Menon og statssekretær Skogen redegjorde direktør Lars Almklov fra DNV GL for hvilke utfordringer DNV GL har med handelshindringer. Etter innledningene ble det holdt en kort spørsmålsrunde hvor Norges forhandlingsleder i Tisa, Harald Andreassen, svarte på spørsmål om tvisteløsningsmekanismen i Tisa og utfordringene knyttet til dataflyt og personvern.