Nordisk råds 69. sesjon i Helsingfors

Nordens statsministre og utenriksministre møttes denne uken i Helsingfors under Nordisk råds 69. sesjon. Norden og EU, den globale sikkerhetssituasjonen og forholdet til Kina sto på agendaen.

Nordiske og baltiske statsministre på Nordisk Råds 69. sesjon i Helsingfors i Finland.
Nordisk-baltisk statsministermøte i forbindelse med Nordisk råds 69. sesjon i Helsingfors i Finland 1. november 2017. Foto: Lauri Heikkinen/Valtioneuvoston kanslia

Norden deler de samme grunnleggende utfordringene når det gjelder konkurransekraft, klima, sikkerhet og utenrikspolitikk. I tillegg synes 90 prosent av de nordiske innbyggerne at nordisk samarbeid er viktig, og 68 prosent av oss nordboere ønsker enda mer samarbeid på tvers av grensene våre i Norden. Dette var noen av resultatene som kom fram da en fersk spørreundersøkelse om nordisk samarbeid ble lagt frem under Nordisk råds sesjon.

- I en verden preget av endringer innenfor teknologi, økonomi, og global sikkerhet, trenger vi et sterkt og strategisk nordisk samarbeid. Vi vil arbeide for at Norden skal fortsette å være verdens mest integrerte region, sier statsminister Erna Solberg.

I løpet av sesjonen har statsministeren blant annet møtt sine nordiske og baltiske kollegaer. I tillegg har hun deltatt i et toppmøte hvor de nordiske statsministrene møtte Nordisk råds presidum. - Tilliten og samholdet i Norden gir oss spesielt gode forutsetninger for samarbeid, sier Erna Solberg.

Norge har i 2017 ledet både Nordisk ministerråd, og det uformelle samarbeidet om utenriks- og sikkerhetspolitikk i både nordisk og nordisk-baltisk krets. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide var også i Helsingfors denne uken, og deltok i møter med nordiske utenriksministre, utviklingsministre og handelsministre hvor FNs bærekraftsmål, transatlantisk samarbeid, utdanning og global handel ble diskutert.

- En hovedhensikt med møtene i Helsingfors denne uken har vært å snakke med gode og nære naboer om aktuelle og sentrale temaer, og samtidig videreutvikle det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

Til toppen