Vis hele kalenderen

13.11.2013

  • Nordiske konferansen om vold og behandling

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Statsråden åpner årets konferanse vil ha fokus på barn, ungdommer, voksne utsatte og utøvere av vold i nære relasjoner. Konferansen arrangeres av Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoretat (Bufdir)

Til toppen