Nordmann blir leder for 15 millioner studenter i Europa

I juli flytter Helge Schwitters til Brussel for å lede European Students Union. – Stort og uvirkelig, sier UiO-studenten.

Helge Schwitters skal lede European Students' Union fra 1. juli. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO.
Helge Schwitters skal lede European Students' Union fra 1. juli. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO.

4. mai ble Helge Schwitters valgt til leder for European Students' Union (ESU) under generalforsamling på Malta. Paraplyorganisasjonen representerer 45 studentorganisasjoner i 38 europeiske land. Norge er representert ved Norsk Studentorganisasjon (NSO).

– Det føles stort å bli valgt, men også uvirkelig at så mye ansvar har blitt lagt i mine hender, sier den nyvalgte lederen.

Tett på EU

Sammen med nestlederne Caroline Sundberg fra Sverige og Adam Gajek fra Polen skal Schwitters fungere som ekspert, politisk påvirker og spreder av informasjon. 1. juli trer han inn i presidentskapet i ESU og skal jobbe fulltid fra Brussel.

– Vi samarbeider med alle europeiske organer som er med på å forme europeisk høyere utdanning, enten som beslutningstakere, tjenesteytere eller deltakere i offentlige diskusjoner og dialog. EU, Europarådet og organene og organisasjonene tilknyttet Bolognaprosessen er våre viktigste samarbeidspartnere.

En sterk og kritisk stemme

Schwitters har studert statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har i løpet av studietiden vært involvert i organisasjonsarbeid og verv både på institutt-, institusjons- og nasjonalt nivå. Han har blant annet vært studentrepresentant i universitetsstyret ved UiO og internasjonalt ansvarlig for NSO.

– Etter mange år som engasjert student er det mange erfaringer som har formet meg på veien, men spesielt prosjektet med å samle en global studentstemme, som jeg påbegynte i NSO, har gitt meg mye.

Nå skal han jobbe for å gjøre ESU til en sterk og kritisk stemme på vegne av 15 millioner europeiske studenter.

Les også om Norges utdanningssamarbeid med EU.

Høyere utdanning viktig for aktive, demokratiske samfunn

ESUs hovedvisjon er at utdanning, inkludert høyere utdanning, skal være en menneskerett. De ønsker å rive ned barrierer som hindrer folk fra å ta høyere utdanning og redusere de utfordringene som gjør det vanskelig for studenter å lykkes og prestere.

– Høyere utdanning i Europa må ses på som et samfunnsgode, ikke bare noe som gagner den enkelte. Alle mennesker vinner på at vi har en godt utdannet befolkning, ikke bare økonomisk, men også fordi høyere utdanning spiller en viktig rolle i å skape aktive demokratiske samfunn.

Schwitters forteller at Europa står overfor utfordringer knyttet til politisk tillit, utenforskap og arbeidsledighet blant unge. Løsningen er ifølge ESU at Europa er et inkluderende kontinent og politisk prosjekt.

– Den foreslåtte «European Pillar of Social Rights» sender ut gode signaler, men det er et behov for at politikere står opp for høyere utdanning i praksis gjennom finansiering og tilgjengeliggjøring.

Les mer om Europakommisjonens forslag til EUs nye sosiale søyle her.

 

Til toppen