Norge fortsetter kampen mot antibiotikaresistens

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP) deltok i helgen i GFFA- det globale forumet for mat og landbruk i Berlin. Her ble kampen mot antibiotikaresistens et hovedtema.

– Norge har gjennom flere år vært en pådriver internasjonalt for å bekjempe antibiotikaresistens i husdyrholdet, og det er gledelig at landbruksministrene fra over 70 land ser utfordringene som verden står overfor, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Statsråden merket seg spesielt at FAO, FNs matvareorganisasjon, var mer tydelig enn tidligere på at antibiotikaresistens er en trussel mot matproduksjonen.  

Statsråd Dale deltok på Global Forum for Food and Agriculture med over 70 landbruksministre.
Statsråd Dale deltok på Global Forum for Food and Agriculture med over 70 landbruksministre. Foto: GFFA/Federal Ministry of Food and Agriculture (Germany).

Norge var i 2017 invitert inn som gjesteland i G20, landene med de største økonomiene i verden. I diskusjonen om landbruk la Jon Georg Dale stor vekt på at internasjonalt samarbeid er nødvendig for å bekjempe antibiotikareistens, noe som ble fulgt opp av GFFA nå i helgen.   

Det globale forumet var samlet i Berlin under IGW, International Grüne Woche,  for å drøfte hvordan husdyrholdet fremover kan drives på en bærekraftig og ansvarlig måte, samtidig som produksjonen dekker markedets behov.

Til toppen