Norge gjennomfører direktiver effektivt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Det er svært gledelig at Norge fortsetter å gjennomføre EU-direktiver i norsk rett på en effektiv måte, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker. ESAs resultattavle viser fortsatt gode tall for Norge.

Ved utgangen av oktober 2015 var alle direktiver som er innlemmet i EØS-avtalen gjennomført i norsk rett innen fristen. Det er samme resultat som i forrige periode.

- Vi står midt oppe i en krevende omstilling. I denne situasjonen er både næringsliv og offentlig sektor avhengige av forutsigbare rammebetingelser. Derfor er det viktig å gjennomføre EØS-avtalen på en effektiv måte, sier statsråd Aspaker.

EFTAs overvåkingsorgan ESA offentliggjorde 15. juli en ny resultattavle. Denne gir en oversikt per 31. oktober 2015 om EØS/EFTA-landene har gjennomført de direktivene de har forpliktet seg til. Norge hadde et gjennomføringsunderskudd på 0 prosent.

Det gjennomsnittlige gjennomføringsunderskuddet i de tre EØS/EFTA-landene var en prosent. Island hadde et gjennomføringsunderskudd på 1,8 prosent, mens tallet for Liechtenstein var 1,2 prosent. EU har en målsetting om maksimalt en prosent etterslep, og gjennomsnittet i EUs medlemsland var 0,7 prosent.

Resultattavlen for det indre marked gir en oversikt over nasjonal gjennomføring av EØS-regelverk. Oversikten utarbeides av ESA sammen med Europakommisjonen.

Resultattavlen gir ikke informasjon om gjennomføring av forordninger, men oversikten til ESA viser at Norge hadde fem utestående forordninger per november 2015.


Mer informasjon:
Les resultattavlen i sin helhet her

Omtale av hva direktiver og forordninger er