Norge, Peru og Frankrike lanserer nytt initiativ for urfolk og lokalsamfunn

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft vil at de millioner av mennesker som lever i - og av - regnskogen skal bli bedre hørt.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (t.h.) og FNs spesialrapportør for urfolk, Vicky Tauli-Corpuz (t.v) Foto: Elisabeth Brinch Sand

Det var et av hennes hovedbudskap da hun åpnet Regnskogfondets konferanse om landrettigheter i Oslo i dag.

-         Når tropiske skoger ødelegges, undergraver det livene, kulturen og økonomien til urfolk og andre lokalsamfunn som lever i og av skogen. Deres stemmer er viktige, og vi må bidra til at de i større grad blir hørt og konsultert, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I perioden fram til klimatoppmøtet i Paris skal Norge, Peru og Frankrike legge til rette for at urfolk og lokalsamfunn får større muligheter til å delta i sentrale diskusjoner og forhandlinger, vise fram hvilken rolle de spiller for å bevare verdens regnskoger, og bidra til å sikre deres rettigheter. Sundtoft understreker at de skal få større muligheter til å påvirke skjebnen til den skogen som er deres hjem, levebrød og kulturelle arv. 

-         Jo sterkere landrettigheter urfolk og lokalsamfunn har til sine landområder, jo friskere er skogene de bor i. Dette ser man tydelige eksempler på blant annet i Amazonas. Å løfte fram urfolk og lokalsamfunn er bra for verdens regnskoger og verdens klima, sier Sundtoft.

Arbeidet skal ledes av FNs utviklingsprogram, som har særskilt kompetanse på området. I tillegg til å gi direkte støtte til urfolks og lokalsamfunns deltakelse på klimatoppmøtet i Paris, vil Norge blant annet støtte den internasjonale prisutdelingen Equator Initiative 2015. Denne prisen tildeles 20 lokalsamfunn og urfolkssamfunn som har utviklet særlig innovative løsninger for å redusere fattigdom, beskytte naturen, og øke redusere sin sårbarhet i møte med klimaendringer.

Bevaring av tropisk skog, internasjonalt kjent som REDD+, er en viktig del av klimaforhandlingene, og det området der det er oppnådd størst enighet.

Peru var vertsland for klimaforhandlingene i desember 2014 og har ansvaret for forhandlingene fram til Frankrike tar over under klimatoppmøtet i Paris i desember 2015. Norge har også en klima- og skogavtale med Peru. Som del av forpliktelsene i denne avtalen skal Peru gi urfolk eierskap til minst 5 millioner hektar nye regnskogområder.

 

Til toppen