Norges største ungdomsnæring

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Næringsminister Monica Mæland viste til sin egen servitørerfaring da hun mottok en ny rapport om restaurant- og utelivsbransjen.

- Det er flere viktige funn i denne rapporten. Blant annet ser vi at næringen er en viktig inngangsport til arbeidslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsministeren mottok i dag en rapport om serveringsnæringen. Rapporten viser at næringen spiller en viktig rolle i samfunnet. Over 100 000 jobber med servering, og svært mange av dem er unge. Serveringsbransjen Norges største ungdomsnæring, ifølge Damvad, som har skrevet rapporten for Nærings- og fiskeridepartementet.

Under overrekkelsen viste Mæland til at hun selv har erfaring fra bransjen.  

- I ungdomstida jobbet jeg på uterestaurant, kafeteria og med catering. Det ga meg viktig erfaring, sa Mæland.

Stabil næring

Serveringsnæringen skaper økonomiske verdier over hele landet.

- Det er den mest stabile næringen vi har. Både sysselsetting og verdiskaping vokser i takt med norsk fastlandsøkonomi, påpekte direktør Rolf Røtnes i Damvad, da han presenterte rapporten for næringsministeren.

Rapporten gir også noen anbefalinger for å sikre videre vekst. Forenkling av serveringsloven og tiltak for å styrke kompetansen og rekrutteringen til næringen er blant forslagene. Rapporten understreker at det er viktig å fortsette arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Samtidig etterlyser den bedre samordning av kontroller og kontrollmyndigheter.

 Varsler gjennomgang

- Vi skal nå gå grundig gjennom reiselivs- og serveringspolitikken, og da er det viktig å ha fakta på bordet. Denne rapporten vil være et viktig verktøy for oss videre, sier Mæland.

Rapporten er utarbeidet av Damvad, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse, Advokatselskapet Bull & Co. og professor Reidar Johan Mykletun fra Norsk Hotellhøyskole ved Universitetet i Stavanger. Den er utviklet i samspill med en referansegruppe med representanter fra NHO Reiseliv, Virke og Fellesforbudet, i tillegg til aktører i bransjen og andre berørte departementer.

Les rapporten her.

Flere bilder her.