Norsk bidrag til Plantetraktatens Benefit-sharing Fond for 2015

Norge utbetaler i disse dager et bidrag på 725 000 kroner til den internasjonale plantetraktatens Benefit-sharing Fond. Dette utgjør 0,1 prosent av verdien av såvarer og plantemateriale omsatt i jordbruket i Norge i 2014 og er et håndslag fra norsk landbruk til bønder i utviklingsland som bevarer lokal plantemangfold og utvikler tilpasset plantemateriale som kan øke matproduksjonen.

Den internasjonale plantetraktaten har opprettet et multilateralt system for tilgang til de viktigste matplantene for planteforedlingsformål med Benefit-sharing Fondet som betalingsmekanisme for rettferdig utbyttefordeling. Fondet fordeler midler fra både obligatoriske og frivillige donasjoner til prosjekter og tiltak som har til formål å sikre bevaring av plantegenetiske ressurser blant bønder i utviklingsland.

Les mer på plantetraktatens nettsider om:

Dame i kornåker.
Benefit-sharing Fondet fordeler midler til prosjekter og tiltak som har til formål å sikre bevaring av plantegenetiske ressurser blant bønder i utviklingsland. Foto: Colourbox

 

Til toppen