Norsk delegasjon besøker Afghanistan

En norsk delegasjon er på besøk i Kabul. Formålet med besøket er å ha samtaler om den prekære humanitære situasjonen med Taliban, FN og representanter for sivilt samfunn.

Den norske delegasjonen i samtale med Taliban i Kabul. Foto: UD
Den norske delegasjonen i samtale med Taliban i Kabul. Foto: UD

- Vi er ekstremt bekymret for den alvorlige humanitære situasjonen i Afghanistan. Det er tørke, pandemi, økonomisk kollaps og virkninger av mangeårig konflikt. Det er reell fare for samfunnskollaps med enorme konsekvenser for den afghanske sivilbefolkningen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det er Norges første besøk til Kabul siden ambassaden ble midlertidig stengt i august 2021. Delegasjonen ledes av ambassadør Ole A. Lindeman. 

­- Slike samtaler innebærer ikke en endring i norsk politikk. All bistand til afghanske myndigheter er stanset. Den norske støtten til Afghanistan går til å dekke sivilbefolkningens grunnleggende behov gjennom FN og NGOer, i tillegg til en betydelig humanitær innsats, sier Huitfeldt.

Den norske delegasjonen i samtale med representanter for afgansk sivilt samfunn, hos FN i Kabul.  Foto: UD
Den norske delegasjonen i samtale med representanter for afgansk sivilt samfunn, hos FN i Kabul. Foto: UD

24 millioner mennesker er usikre på hvordan de skal få tak i nok mat og opplever akutt matusikkerhet. Det rapporteres at én million barn kan dø av sult. FN anslår at hungersnød rammer over halve befolkningen i vinter og at 97 prosent av befolkningen kan falle under fattigdomsgrensen i år.

­- Dette er Norges første møter i Kabul på et halvt år. For å fortsette støtten til det afghanske folk, så er det viktig å ha kontakt med de nye makthaverne og andre miljøer inne i landet. I samtalene med Taliban i Kabul har vi uttrykt tydelige norske forventinger om respekt for menneskerettigheter og kvinner og jenters rett til deltakelse i samfunnslivet, sier Huitfeldt. 

Et kjennetegn i Norges freds- og forsoningsarbeid er viljen til å snakke med alle parter. Norge har vært i dialog med Taliban i mange år.  

­- Det er viktig at det internasjonale samfunn oppfordrer Taliban til å akseptere bærekraftige politiske løsninger og respektere menneskerettighetene. Dialog er nødvendig for å styrke vår humanitære og økonomiske innsats i Afghanistan til støtte for det afghanske folket, sier Huitfeldt.