Norsk europapolitikk i praksis

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretærer og politiske rådgivere fra en rekke departementer er samlet i Brussel 8. og 9. februar. Formålet er å få et nærmere innblikk i hvordan Norge arbeider opp mot EUs institusjoner.

Statsekretær Elsbeth Tronstad ledet samlingen i Brussel. Foto: Anders Aalbu/Norges delegasjon til EU

Samlingen i Norges Hus ledes av statssekretær for EØS- og EU-saker i Utenriksdepartementet, Elsbeth Tronstad.

– Europa står akkurat nå overfor flere utfordringer. Da er det viktig for oss å komme hit og få et innblikk i disse, sier Tronstad.

Hun legger vekt på at det er behov for felles løsninger på de utfordringene Europa står overfor, og at det også inkluderer Norge.

En sentral del av samlingen er en gjennomgang av regjeringens ferske arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2016.

– Regjeringen er opptatt av den brede forankringen dette dokumentet har. Europapolitikken er et nasjonalt lagarbeid. Og vi ser at det er avgjørende å komme tidlig på banen hvis vi skal lykkes med å fremme norske interesser i utviklingen av europeisk politikk, sier Tronstad.

I tillegg til interne presentasjoner og diskusjoner er også innledere fra flere sentrale institusjoner og tenketanker i Brussel en del av programmet for samlingen.

Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, ønsker velkommen. Foto: Anders Aalbu/Norges delegasjon til EU